Skip to main content

Concert de CHENOA en les festes de Sant Pasqual 2017

Descripció de l'expedient: Concert de CHENOA en les festes de Sant Pasqual 2017

Número de l'expedient: 2017/00004549F

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 5 de maig de 2017

Adjudicatari: ALIAS MUSIC S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació.

Data de formalització: 12 de maig de 2017

data de publicació en la web: 9 de maig de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat