Skip to main content

Organització de la cavalcada de les festes de Sant Pasqual 2017

Descripció de l'expedient: Organització de la cavalcada de les festes de Sant Pasqual 2017

Número de l'expedient: 2017/00004546G

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 12 de maig de 2017

Adjudicatari: COMISSIÓ DE PENYES DE VILA-REAL

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació.

Data de formalització: 12 de maig de 2017

data de publicació en la web: 12 de maig de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat