Skip to main content

Concert de LOQUILLO en les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2017

Descripció de l'expedient: Concert de LOQUILLO en les fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2017

Número de l'expedient: 2017/00010789F

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 18 d'agost de 2017

Adjudicatari: BIG STAR MUSIC S.L.

Termini per a la formalització: No més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació.

Data de formalització: 31 d'agost de 2017

data de publicació en la web: 30 d'agost de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat