Skip to main content

Concert de DUO DINÁMICO en les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2017

Descripció de l'expedient: Concert de DUO DINÁMICO en les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2017

Número de l'expedient: 2017/00011823S

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 6 de setembre de 2017

Adjudicatari: PRODUCCIONES MUSICALES CERSA S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació.

Data de formalització: 8 de setembre de 2017

data de publicació en la web: 15 de setembre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat