Skip to main content

Jornades d'assistència tècnica de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament 2017/9399G

Jornades d'assistència tècnica de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament.

 Número de l'expedient: 2017/00009399G

 Òrgan de contractació: Alcaldia

 Data d'adjudicació: 4 d'octubre de 2017

Adjudicatari: T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 13 d'octubre de 2017

data de publicació en la web: 18 d'octubre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat