Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Normativa municipal -> Normativa general

Règim de control intern de la gestió económica

Règim de control intern de la gestió económica de l'Ajuntament de Vila-real. Fiscalització limitada. Control financer posterior.

data de publicació en la web: 30 de novembre de 2019

fdocumento.entradaVigor(ca) 30 de novembre de 2019