Skip to main content

Contractació, en règim de concessió, de la gestió del servei públic de mercat en el Mercat Central Municipal (llocs 1, 6, 7, 9 i 10)

Descripció de l'expedient: Contractació, en règim de concessió, de la gestió del servei públic de mercat en el Mercat Central Municipal (llocs 1, 6, 7, 9 i 10)

Número de l'expedient: 2017/00017438D

Òrgan de contractació: Ajuntament en Ple

Data de publicació en el BOP: 4 de gener de 2018

Data límit de presentació de les proposicions: 24 de gener de 2018, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions econòmiques i tècniques: s'anunciarà

Data d'adjudicació :

Adjudicatari:

Data de formalització:

data de publicació en la web: 29 de desembre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat