Skip to main content

Servicis d'assistència tècnica per a la redacció del pla municipal de mobilitat urbana sostenible de Vila-real (Exp. 2018/3204Z)

Descripció de l'expedient: Servicis d'assistència tècnica per a la redacció del pla municipal de mobilitat urbana sostenible de Vila-real

Número de l'expedient: 2018/3204Z

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data de publicació BOP: 3 de març de 2018

Data límit de presentació de les proposicions: 20 de març de 2018, a les 13:00 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 23 de març de 2018, a les 12:00 hores

Data d´obertura del sobre 3: 19 d´abril de 2018, a les 12:00 hores

Adjudicatari: INGENIO, GESTIÓN Y TÉCNICA, S.L.

data de publicació en la web: 5 de març de 2018

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat