Skip to main content

Servicis de suport tècnic i actualització de llicències VMWARE (Exp. 2018/4373X)

Descripció de l'expedient: Servicis de suport tècnic i actualització de llicències VMWARE

Número de l'expedient: 2018/00004373X

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data de publicació BOP: 8 de març de 2018

Data límit de presentació de les proposicions: 26 de març de 2018, a les 13:00 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques:

data de publicació en la web: 8 de març de 2018

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat