Skip to main content

Jornades d'assistència tècnica de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament 2018/1674W

Jornades d'assistència tècnica de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament.

Número de l'expedient: 2018/00001674W

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació:

Adjudicatari: T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització:

data de publicació en la web: 12 d'abril de 2018

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat