Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Informació econòmica i financera -> Pressupostos de l'Ajuntament. Estat d'execució

Estat de despeses del Pressupost 2018

Estat de despeses del Pressupost 2018

Estat de despeses del Pressupost 2018

fdocumento.fechaCreacion(ca) 3 de juny de 2019
data de publicació en la web: 3 de juny de 2019

Descàrrega de documents