Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Normativa municipal -> Normativa general

Ordenança fiscal 3/2020 reguladora de l´impost sobre vehicles de tracció mecànica

Aprovada 24-10-2019 . Publicada BOP n. 155 de 14-12 2019

data de publicació en la web: 17 de desembre de 2019