Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Normativa municipal -> Ordenances fiscals i preus públics

Ordenances fiscals i preus públics

Nom
 
 
buscar
Tipus
Data des de
calendarioborrar
Data fins a
calendarioborrar
Pàgina de 2,  51 continguts     
1
2
siguiente
ultimo

 

Nom Data de publicació Descàrrega
Ordenança general reguladora dels preus públics de Vila-real 28 d'octubre de 2008  Ordenança General reguladora dels Preus Públics de Vila-real
Ordenança fiscal 10/2001 reguladora de la taxa per expedició de documents 26 de desembre de 2000  Reguladora de la taxa per expedició de documents
Ordenança fiscal 1/2018 reguladora de l'impost sobre béns immobles 23 de febrer de 2018  Ordenança fiscal 1/2018 reguladora de l'impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal 13/2012 reguladora de la taxa per prestacio de serveis i ús de les instal·lacions municipals esportives 10 de setembre de 2012  Ordenança reguladora de la taxa per prestacio de serveis i ús de les instal·lacions municipals esportivesortivas
Ordenança fiscal 14/2013 reguladora de la taxa per la intervenció administrativa en activitats econòmiques exercides en estableciments públicos o instal·lacions 13 de maig de 2013  Ordenança reguladora de la taxa per la intervenció administrativa en activitats econòmiques exercides en estableciments públicos o instal·lacions
Ordenança fiscal 16/2008 reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques de permanència limitada 13 de desembre de 2008  Ordenanza reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas de permanencia limitada ( zona azul)
Ordenança fiscal 17/04 reguladora de la taxa per prestació de serveis en l'alberg juvenil 12 de febrer de 2004  Reguladora de la taxa per prestació de serveis en l'alberg juvenil
Ordenança fiscal 20/2009 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local amb entrada de vehicles a través de les voreres i reserves per a estacionament exclusiu 13 de desembre de 2008  Ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con entrada de vehículos a través de las aceras y reservas para aparcamiento exclusivo
Ordenança fiscal 21/2010 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la via pública 8 de desembre de 2009  Reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la via pública
Ordenança fiscal 2/2004 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques 30 de desembre de 2003  Reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal 22/2000 reguladora de la taxa per instal·lació de quioscos en la via pública i ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa 30 de desembre de 1999  Reguladora de la taxa per instal·lació de quioscos en la via pública i ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança fiscal 23/2014 reguladora de la taxa per a la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en béns d'ús públic local 28 de febrer de 2015  ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN BÉNS D'ÚS PÚBLIC LOCAL
Ordenança fiscal 24/2016 reguladora de la taxa per utilització privativa d'edificis e instal·lacions municipals per a la celebració de matrimonis civils 3 de maig de 2016  Ordenança fiscal 24/2016 reguladora de la taxa per utilització privativa d'edificis e instal·lacions municipals per a la celebració de matrimonis civils
Ordenança fiscal 28/2001 reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal 26 de desembre de 2000  Reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal
Ordenança fiscal 29/2001 reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions del recinte firal en la fira Exposerveis. 12 d'abril de 2001  Reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions del recinte firal en la fira Exposerveis
Ordenança fiscal 3/2015 reguladora de l'Impost sobre Vehícles de tracció mecànica 23 de desembre de 2014  Ordenança fiscal 3/2015 reguladora de l'Impost sobre Vehícles de tracció mecànica
Ordenança fiscal 4/2004 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 13 de desembre de 2003  Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal 5/2013 reguladora de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres 23 de desembre de 2013  Ordenança 1/2013 reguladora de l'Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres
Ordenança fiscal 6/13 reguladora de la taxa per la realització de l'activitat administrativa de control de la legalitat urbanística 13 de maig de 2013  Ordenança reguladora de la taxa per la realització de l'activitat administrativa de control de la legalitat urbanística
Ordenança fiscal 8/2017 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en el cementeri municipal 18 de juliol de 2017  Ordenança fiscal 8/2017 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en el cementeri municipal
Ordenança fiscal 9/2010 reguladora de la taxa per retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'aquests 10 d'abril de 2010  Taxa per retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d' aquests
Ordenança General de Gestió, Recaptació e Inspecció 24 de febrer de 2017  Ordenança General de Gestió, Recaptació e Inspecció
Ordenança reguladora de la Taxa per prestació de serveis i ús de les instal·lacions municipales del recinte firal en la "FIRA DESTACA" 15 de setembre de 2016  Ordenança reguladora de la Taxa per prestació de serveis i ús de les instal·lacions municipales del recinte firal en la
Ordenança reguladora de les contribucions especials per la realització d'obres públiques o l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter municipal 8 de gener de 2001  Reguladora de les contribucions especials per la realització d'obres públiques o l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter municipal
Ordenança reguladora del preu públic per la venda del llibre Memòria gràfica de Tàrrega 1 de juny de 2007  Reguladora del preu públic per la venda del llibre Memòria gràfica de Tàrrega
Preu púbic per la prestació de serveis o realització d'activitats en lAuditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner 16 de març de 2018  Preu púbic per la prestació de serveis o realització d'activitats en lAuditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
Preu públic Aplec Temps Lliure 1 de març de 2018  Preu públic Aplec Temps Lliure
Preu públic Campus Natura 1 de març de 2018  Preu públic Campus Natura_1
Preu públic escola d educación infantil municipal 2 de juliol de 2012  Preus públics de l'Escola d'Educació Infantil Municipal
Preu públic matricula i cursos Escola Municipal de Teatre (EMTAC) 15 de desembre de 2015  Preu públic matricula i cursos Escola Municipal de Teatre (EMTAC)
Preu Públic matrícules i cursos Escola Municipal de Dansa (EMD) 15 de desembre de 2015  Preu Públic matrícules i cursos Escuola Municipal de Dansa (EMD)
Preu públic per prestació de serveis d'activitats acuátiques en la piscina municipal del termet 20 d'agost de 2013  Preu públic per la prestació del serei d'activitats acuátiques en la piscina municipal del termet
Preu públic per inscripció en cursos organitzats per la Regidoria de la Dona 25 de juliol de 2012  Preu públic per inscripció en cursos organitzats per la Regidoria de la Dona
Preu públic per la inscripció en cursos amb assistència telemàtica del projecte "aula mentor" 13 de desembre de 2012  Preu públic per la inscripció en cursos amb assistència telemàtica del projecte
Preu públic per la inscripció en cursos, tallers i activitats de la Univeritat Popular 25 de juny de 2019  Preu públic per la inscripció en cursos, tallers i activitats de la Univeritat Popular
Preu públic per la venda de material promocional de Vila-real 22 d'octubre de 2013  Preu públic per la venda de material promocional de Vila-real
Preu public per la venda de venda material promocional de Vila-real (2) 23 de desembre de 2013  Preu public venda material promocional de Vila-real (2)
Preu públic per la venda del llibre "Història de Vila-real" 15 de maig de 2010  Preu públic venda del llibre
Preu públic per la venda del CD "Tarrega, de la guitarra al plectre" 3 de juny de 2019  Preu públic per la venda del CD
Preu públic per la venda del DVD "Espais de Llum" 12 de febrer de 2009  Preu venda DVD
Preu públic per la venda del libre "Temps difícils" 11 de març de 2014  Preu públic per la venda del libre
Preu public per la venda del libre "Vila-real. Memorias y contramemorias" 14 de febrer de 2019  Preu public per la venda del libre
Preu public per la venda del llibre" Els panells ceramics devocionals en Vila-real" 11 de juny de 2012  Preu public per la venda del llibre Els Panells Ceràmics Devocionals de Vila-real?
Preu públic per la venda del llibre: "Els Serveis Socials comunitaris al municipi de Vila-real. 25 anys d'història" 3 d'agost de 2009  Preu públic del llibre: Els Serveis Socials al municipi de Vila-real. 25 anys d'història
Preu public per la venda del llibre "Historia de Villarreal" de Benito Traver García 24 de febrer de 2017  Preu public per la venda del llibre
Preu public per la venda del llibre "Paseando por Vila-real" 10 de desembre de 2014  Preu public per la venda del llibre
Preu públic per la venda dels llibres del Certamen Literari de Vila-real 2008 3 d'agost de 2009  Edicte: Preu públic de la venda dels llibres del Certamen Literari de la Ciutat de Vila-real 2008
Preu públic per la venda dels llibres del Certamen Literari de Vila-real 2009 10 de juliol de 2010  Preu públic per la venda dels llibres del Certamen literari de Vila-real 2009
Preu públic per prestació de serveis d'activitats esportives 10 de juliol de 2012  Preu públic per prestació de serveis d'activitats esportives
Preus públics per la venda d'abonaments i entrades dels espectacles programats a l' auditori municipal músic Rafael Beltrán Moner i al teatre "ELS XIII" per a la temporada de febrer a abril 2019. 24 de gener de 2019  Preus  públics per la venda d'abonaments i entrades dels espectacles programats a l' auditori municipal músic Rafael Beltrán Moner i al teatre
Pàgina de 2,  51 continguts     
1
2
siguiente
ultimo