Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Registre activitats tractament dades personals

Registre activitats tractament dades personals

Aquest és el Registre de les activitats de tractament de dades personals de l'Ajuntament de Vila-real, en compliment de l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), completat en l'article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Nom
 
 
buscar
Data des de
calendarioborrar
Data fins a
calendarioborrar
1 continguts     

 

Nom Data de publicació Descàrrega
Registre de les activitats de tractament de dades personals 12 de febrer de 2019  Registre de les activitats de tractament de dades personals Certificado
1 continguts