Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Informació sobre la corporació -> Resolucions de l'Alcaldia

Resolucions de l'Alcaldia

En atenció al que disposa l'article 197 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), així com al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i pel Reial decret 1720/2007 de Reglament de desplegament de la LOPD, s'extracten a continuació els decrets i resolucions adoptades per l'Alcaldia de l'Ajuntament de Vila-real
Nom
 
 
buscar
Data des de
calendarioborrar
Data fins a
calendarioborrar
Pàgina de 4,  188 continguts     
siguiente
siguiente
1
2
3
4
siguiente
ultimo

 

Nom Data de publicació Descàrrega
2012- Resolucions de la núm. 3401 a la núm. 3800 25 d'abril de 2013  2012- Resolucions de la núm. 3401 a la núm. 3800
2012- Resolucions de la núm. 3001 a la núm. 3400 24 d'abril de 2013  2012- Resolucions de la núm. 3001 a la núm. 3400
2012- Resolucions de la núm. 2601 a la núm. 3000 24 d'abril de 2013  2012- Resolucions de la núm. 2601 a la núm. 3000 Certificado
2012- Resolucions de la núm. 2201 a la núm. 2600 23 d'abril de 2013  2012- Resolucions de la núm. 2201 a la núm. 2600
2012-Resolucions de la núm. 1801 a la núm. 2200 22 d'abril de 2013  2012-Resolucions de la núm. 1801 a la núm. 2200
2012-Resolucions de la núm. 1.601 a la núm. 1.800 20 de desembre de 2012  2012-Resolucions de la núm. 1.601 a la núm. 1.800 Certificado
2012- Resolucions de la núm. 1.401 a la núm. 1.600 19 de desembre de 2012  2012- Resolucions de la núm. 1.401 a la núm. 1.600 Certificado
2012- Resolucions de la núm. 1.201 a la núm. 1.400 18 de desembre de 2012  2012- Resolucions de la núm. 1.201 a la núm. 1.400 Certificado
2012- Resolucions de la núm. 401 a la núm 600 5 de desembre de 2012  2012- Resolucions de la núm. 401 a la núm 600 Certificado
2012- Resolucions de la núm. 801 a la núm 1.000 5 de desembre de 2012  2012- Resolucions de la núm. 801 a la núm 1.000 Certificado
2012- Resolucions de la núm. 601 a la núm 800 5 de desembre de 2012  2012- Resolucions de la núm. 601 a la núm 800 Certificado
2012- Resolucions de la núm. 201 a la núm 400 5 de desembre de 2012  2012- Resolucions de la núm. 201 a la núm 400 Certificado
2012- Resolucions de la núm. 001 a la núm. 200 5 de desembre de 2012  2012- Resolucions de la núm. 001 a la núm. 200 Certificado
2012- Resolucions de la núm. 1.001 a la núm. 1.200 4 de desembre de 2012  2012- Resolucions de la núm. 1.001 a la núm. 1.200 Certificado
2011- Resolucions de la núm. 5.801 a la núm. 5.896 13 de novembre de 2012  2011- Resolucions de la núm. 5.801 a la núm. 5.896
2011- Resolucions de la núm. 5.601 a la núm. 5.800 8 de novembre de 2012  2011- Resolucions de la núm. 5.601 a la núm. 5.800
2011- Resolucions de la núm. 5.401 a la núm. 5.600 7 de novembre de 2012  2011- Resolucions de la núm. 5.401 a la núm. 5.600
2011- Resolucions de la núm. 5.201 a la 5.400 5 de novembre de 2012  2011- Resolucions de la núm. 5.201 a la 5.400
2011- Resolucions de la núm. 5.001 a la núm. 5.200 30 d'octubre de 2012  2011- Resolucions de la núm. 5.001 a la núm. 5.200
2011-Resolucions de la núm. 4.801 a la núm. 5.000 22 d'octubre de 2012  2011-Resolucions de la núm. 4.801 a la núm. 5.000
2011- Resolucions de la núm. 4601 a la núm. 4800 17 d'octubre de 2012  2011- Resolucions de la núm. 4601 a la núm. 4800
2011- Resolucions de la núm. 4401 a la núm. 4600 16 d'octubre de 2012  2011- Resolucions de la núm. 4401 a la núm. 4600
2011-Resolucions de la núm. 4201 a la núm. 4400 16 d'octubre de 2012  2011-Resolucions de la núm. 4201 a la núm. 4400
2011-Resolucions de la núm. 4001 a la núm. 4200 16 d'octubre de 2012  2011-Resolucions de la núm. 4001 a la núm. 4200
2011-Resolucions de la núm. 2201 a la núm. 2400 17 de febrer de 2012  2011-Resolucions de la núm. 2201 a la núm. 2400
2011-Resolucions de la núm. 2001 a la núm. 2200 16 de febrer de 2012  2011-Resolucions de la núm. 2001 a la núm. 2200
2011-Resolucions de la núm. 1801 a la núm. 2000 15 de febrer de 2012  2011-Resolucions de la núm. 1801 a la núm. 2000
2011-Resolucions de la núm. 1601 a la núm. 1800 14 de febrer de 2012  2011-Resolucions de la núm. 1601 a la núm. 1800
2011-Resolucions de la núm. 1401 a la núm. 1600 19 de gener de 2012  2011-Resolucions de la núm. 1401 a la núm. 1600
2011-Resolucions de la núm. 1201 a la núm. 1400 18 de gener de 2012  2011-Resolucions de la núm. 1201 a la núm. 1400
2011-Resolucions de la núm. 1001 a la núm. 1200 17 de gener de 2012  2011-Resolucions de la núm. 1001 a la núm. 1200
2010-Resolucions de la núm. 6401 a la núm. 6464 11 d'octubre de 2011  2010-Resolucions de la núm. 6401 a la núm. 6464
2010-Resolucions de la núm. 4401 a la núm. 4499 29 de setembre de 2011  2010-Resolucions de la núm. 4401 a la núm. 4499
2010-Resolucions de la núm. 4201 a la núm. 4400 28 de setembre de 2011  2010-Resolucions de la núm. 4201 a la núm. 4400
2010-Resolucions de la núm. 5401 a la núm. 5600 11 d'octubre de 2011  2010-Resolucions de la núm. 5401 a la núm. 5600
2010-Resolucions de la núm. 5601 a la núm. 5800 5 d'octubre de 2011  2010-Resolucions de la núm. 5601 a la núm. 5800
2010-Resolucions de la núm. 5201 a la núm. 5400 3 d'octubre de 2011  2010-Resolucions de la núm. 5201 a la núm. 5400
2010-Resolucions de la núm. 5000 a la núm. 5200 30 de setembre de 2011  2010-Resolucions de la núm. 5000 a la núm. 5200
2010-Resolucions de la núm. 6201 a la núm. 6400 10 d'octubre de 2011  2010-Resolucions de la núm. 6201 a la núm. 6400
2010-Resolucions de la núm. 6001 a la núm. 6200 7 d'octubre de 2011  2010-Resolucions de la núm. 6001 a la núm. 6200
2010-Resolucions de la núm. 5801 a la núm. 6000 6 d'octubre de 2011  2010-Resolucions de la núm. 5801 a la núm. 6000
2010-Resolucions de la núm. 4001 a la núm. 4200 21 de setembre de 2010  2010-Resolucions de la núm. 4001 a la núm. 4200
2010-Resolucions de la núm. 3801 a la núm. 4000 13 de setembre de 2010  2010-Resolucions de la núm. 3801 a la núm. 4000
2010-Resolucions de la núm. 3601 a la núm. 3800 30 d'agost de 2010  2010-Resolucions de la núm. 3601 a la núm. 3800
2010-Resolucions de la núm. 3401 a la núm. 3600 12 d'agost de 2010  2010-Resolucions de la núm. 3401 a la núm. 3600
2010-Resolucions de la núm. 3201 a la núm. 3400 30 de juliol de 2010  2010-Resolucions de la núm. 3201 a la núm. 3400
2010-Resolucions de la núm. 3001 a la núm. 3200 21 de juliol de 2010  2010-Resolucions de la núm. 3001 a la núm. 3200
2010-Resolucions de la núm. 2801 a la núm. 3000 7 de juliol de 2010  2010-Resolucions de la núm. 2801 a la núm. 3000
2010-Resolucions de la núm. 2601 a la núm. 2800 24 de juny de 2010  2010-Resolucions de la núm. 2601 a la núm. 2800
2010-Resolucions de la núm. 2401 a la núm. 2600 17 de juny de 2010  2010-Resolucions de la núm. 2401 a la núm. 2600
Pàgina de 4,  188 continguts     
siguiente
siguiente
1
2
3
4
siguiente
ultimo