Tornar Imprimir

Oficines d'assistència de registre

En les Oficines d'Assistència de Registre, els ciutadans poden presentar les sol·licituds, escrits i comunicacions que van dirigits a qualsevol Administració Pública, ja sigui de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració Autonòmica o de l'Administració Local.

Les Oficines d'Assistència en matèria de registre assisteixen als registres electrònics generals, perquè els interessats, en el cas que així ho desitgin, puguin presentar les seves sol·licituds en paper, les quals es convertiran a format electrònic. 

Relació d'Oficines d'Assistència de Registre:

Oficina d'Atenció a la Ciutadania, Consum i Proximitat

Adreça:

Plaça Major, s/n
planta baixa
12540 Vila-real (Castelló)
Telf: 964 547 000
Fax: 964 547 032

Dades de contacte:

Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Url:

https://www.vila-real.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&codbusqueda=469&codResi=1&codMenuPN=598&codMenu=772&layout=p_20_contenedor1.jsp&language=es

Data de l'última actualitzaciódivendres 25 de setembre 2020
Tornar Imprimir