Cada tràmit a realitzar amb l’Ajuntament disposa d’una sol·licitud, amb tota la informació sobre el tràmit, normativa que l’afecta, instàncies PDF i la possibilitat de realitzar el tràmit telemàticament.
Busqueu el tràmit per nom o per àmbit.
Per a realitzar sol·licituds no contemplades en el catàleg de tràmits, podeu usar la sol·licitud de propòsit general, per a tramitació electrònica, o la instància general, per a tramitació presencial.
Disponible el model d'atorgament de representació en procediments seguits davant de l'Ajuntament de Vila-real.
Amb la intenció de facilitar el procés de signatura electrònica, s'ha integrat el tramitació electrònica amb el component . Per al seu ús es requereix la seua instal·lació previa.

datos de la subsección
Tabla de servicios