Inici -> Validació del certificat de segell de la seu eletrònica

Validació del certificat de segell de la seu eletrònica

 

Segons l'establert en l'article 6.1 d) del Real Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació de certificats de segell d'òrgan, que estarà accessible de forma directa i gratuïta.

Per fer això, el Ministeri de la Presidència ofereix la plataforma RED SARA, mitjançant la qual podrà verificar la validesa dels certificats de segell d'òrgan de l'Ajuntament, de forma directa i gratuïta.

Els certificats de segell d'òrgan tenen la utilitat d'assegurar que les actuacions automatitzades estan firmades per l'Ajuntament.

 

 
 

 

21 de Març del 2016
tornar
imprimir
imprimir